See on ühendatud automaatse jälgimisseadmega ja teostab varjatud klapi käsu.

- Apr 15, 2019-

Gaasiküttekateldes, gaasikliimaseadmetes ja gaasiseadmetes tekkiva gaasilekke või muude katastroofide korral katkestatakse varjatud ventiil kiiresti, et gaasiallikas kiiresti katkestada, et vältida katastroofi laienemist. off Varjatud ventiil ei ole Hiinas populaarne. Keskkonnateadlikkuse ja ohutusalase teadlikkuse suurendamisega ning gaasitööstuse arendamisega saavad gaasi avariiklapp varjatud ventiil kindlasti inimeste tähelepanu.

Gaasi avariilüliti Varjatud ventiil on ohutult kaitstud Varjatud ventiili uks.See on ühendatud automaatse jälgimisseadmega ja teostab varjatud klapi käsu.Seega on gaaside avariiventiil elektriline varjatud ventiil.

Olemasolevate andmete kohaselt on olemas kaks tüüpi varjatud ventiilide uksi, millest üks on solenoidventiil ja teine elektriline klapp. Gaaside avariiväljapääsu kõrgeid nõudeid arvestades on varjatud ventiil, mis on peamiselt kiire, suletud, väike vool. vastupanuvõime ja ohutu kaliiber, olemasolevatel solenoidventiilidel ja elektrilistel ventiilidel on teatud puudused ja nad ei suuda täita kõiki varjatud ventiili nõudeid.